Diagnostika podľa Tradičnej Čínskej Medicíny – TČM zisťuje problém podľa príznakov, ktorými rozpráva naše telo, len mu treba vedieť dobre načúvať. Mnohé problémy diagnostika odhalí skôr ako západná medicína, a to bez akýchkoľvek špeciálnych prístrojov.

TČM ide o zachovanie zdravia človeka, na ktorého pozerá ako na súčasť vesmíru, a ten na neho neustále pôsobí. Najcharakteristickejším znakom TČM je náhľad na človeka ako na celok, uvedomujúc si prepojenosť ľudského organizmu, jeho vnútorné a vonkajšie väzby. Každý orgán v ľudskom tele má svoju špecifickú úlohu, no zároveň je prepojený aj s inými orgánmi, ktoré ovplyvňuje, ale je nimi tiež ovplyvňovaný. Podľa toho TČM nahliada na chorobu ako na narušenie rovnováhy a harmónie celku, hoci problém je lokalizovaný iba na určitej časti tela.

TČM sa nezaoberá symptómami, ale snaží sa nájsť príčinu problému.

Každý človek je iný. TČM však umožňuje zostaviť riešenie problémov pre každého individuálne na mieru. Terapeut sa pri vytváraní obrazu problému opiera o skúsenosti, ktoré sú zhromažďované a overované už stáročia – od počiatku zrodu TČM.

Zobrazený jediný výsledok