Diagnostika podľa Tradičnej Čínskej Medicíny

Diagnostika podľa Tradičnej Čínskej Medicíny – na základe zistených príznakov praktik TČM vytvorí obraz problému a následne navrhne postup na jeho odstránenie fytoterapiou, cvičením, dietetikou…

15,00 45,00 

Popis

Diagnostika podľa Tradičnej Čínskej Medicíny

Diagnostika – na základe zistených príznakov praktik TČM vytvorí obraz problému a následne navrhne postup na jeho odstránenie fytoterapiou, cvičením, dietetikou… Viac informácií o diagnostike sa dočítate tu.

Praktik tradičnej čínskej medicíny realizuje diagnostiku buď tradičným spôsobom – osobne, kde sa diagnostika skladá z pohovoru, diagnostiky jazyka a pulzu, alebo realizuje diagnostiku po telefóne, ktorá prebieha tak isto ako pri osobnej, len je vynechaná diagnostika pulzu.

Osobná diagnostika:

Osobná vstupná diagnostika sa vykonáva v Bratislave – Dúbravke alebo na strednom Slovensku v obci Predajná medzi Banskou Bystricou a Breznom.

Miesto a termín diagnostiky bude dohodnutý telefonicky.

Vstupná diagnostika trvá cca 60 až 90 minút. Počas konzultácie praktik TČM zisťuje problémy klienta, ktoré sa datujú od počatia až po súčasný stav. Cca 1-3 týždne po vstupnej diagnostike praktik TČM odporúča absolvovať kontrolnú diagnostiku.

Kontrolná diagnostika trvá cca 30 minút. Kontrolnej diagnostike musí predchádzať vstupná diagnostika z dôvodu nutnosti zistenia problému.

Osobnú diagnostiku je potrebné vopred uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na základe nami zaslanej zálohovej faktúry na náš účet SK3802000000003354957954 (bližšie info o našej firme si môžete pozrieť v našich kontaktoch).

Po uhradení zálohovej faktúry Vás bude kontaktovať praktik TČM telefonicky a dohodnete si termín diagnostiky.

O vrátenie uhradenej sumy a zrušenie termínu je možné požiadať najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom diagnostiky.


Telefonická diagnostika:

Ak si vyberiete diagnostiku – cez telefón, rozhovor bude uskutočnený telefonicky. Bude Vám volať praktik TČM vo Vami rezervovanom termíne. Diagnostika bude prebiehať presne tak ako pri osobnom kontakte, s výnimkou pulzovej diagnostiky (tá sa cez mobil nedá urobiť). Cena za diagnostiku je znížená oproti pôvodnej sume.

Pred diagnostikou bude potrebné poslať 1 fotografiu tváre, 1 fotografiu postavy (v oblečení) a min. 1 fotografiu jazyka na náš e-mail: info(a)zdraviearelax.eu. Fotografie jazyka musia byť jasné a ostré. Viditeľný musí byť celý jazyk od špičky ku koreňu. Osvetlenie je vhodné neutrálne biele alebo bežné denné svetlo. Fotografie musia byť zaslané pred diagnostikou.

Telefonickú diagnostiku je potrebné vopred uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na základe nami zaslanej zálohovej faktúry na náš účet SK3802000000003354957954 (bližšie info o našej firme si môžete pozrieť v našich kontaktoch).

Po uhradení zálohovej faktúry Vás bude kontaktovať praktik TČM telefonicky a dohodnete si termín diagnostiky.

Ďalšie informácie

Diagnostika:

telefonicky vstupná, telefonicky kontrolná, osobne vstupná, osobne kontrolná