Vitamíny, antioxidanty, minerály sú látky, potrebné pre ľudský organizmus, aby mohol správne fungovať. Telo si ich nedokáže vyrobiť samo, preto ich musí získavať zo stravy, alebo dopĺňať pomocou moderných výživových doplnkov. 

Výživové doplnky – vyvážená kombinácia prírodných látok, vitamínov a minerálov.

  • Bunkové soli, Schüsslerove tkanivové soli, biochemické soli

    Bunkové soli, Schüsslerove tkanivové soli, biochemické soli (13)

    Schüsslerove tkanivové soli, bunkové soli, biochemické soli – ide o základné minerály, ktoré sa nachádzajú v tkanivách a bunkách v  ľudskom tele. Nevhodná strava, denno-denný stres, k tomu nedostatočné dopĺňanie minerálov... zapríčiňujú vznik bunkového deficitu, ktorý sa neskôr môže prejaviť vo forme rôznych zdravotných problémov.
  • Vitamíny

    Vitamíny (2)

    Vitamíny potrebuje ľudské telo pre svoju existenciu a správne fungovanie. Organizmus si ich nedokáže vyrobiť sám, až na niektoré výnimky, tak ich musí získavať z prírody, ako napríklad zo stravy, zo slnka... Nedostatok vitamínov v ľudskom tele môže zapríčiniť aj rôzne zdravotné problémy.